Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/a2dtolkeservice.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483
Ring nu: 70 66 66 20 info@a2dtolkeservice.dk

Priser

A2D Tolkeservice ApS følger Justitsministeriets til enhver tid gældende takster og priser for honorering af tolkebistand, med mindre andet er aftalt via tilbud eller kontrakt/rammeaftale.

 Tolkning ved fremmøde

Fremmødetolkning afregnes pr. påbegyndt hele time for den første time og derefter pr. påbegyndt ½ time.

Tolkning udført inden for arbejdstiden – fra kl. 08:00 til kl. 17.00 – honoreres med alm. takst.

Tolkning udført uden for arbejdstiden – fra kl. 17.00 til kl. 08.00 samt på lørdage, søndage og helligdage – honoreres med dobbelttakst.

Såfremt en tolkeopgave bliver aflyst, og vi informeres om aflysningen dagen før tolkningen inden kl. 14.00, bliver i ikke faktureret.

Aflyses der senere end kl. 14.00 dagen før, vil man blive opkrævet betaling for den bestilte tid og evt. transport, såfremt vi ikke kan nå at stoppe tolken før denne er påbegyndt transporten.

Transport

Transportomkostninger godtgøres med Told- og Skattestyrelsens satser.

Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej via krak.dk.
Vederlaget for transporttid udgør halvdelen af timetaksten for tolkning, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Telefontolkning

Telefontolkning afregnes pr. påbegyndt hele time for den første time og derefter pr. påbegyndt ½ time.

Videotolkning

Videotolkning afregnes der pr. påbegyndt halve time, for den første halve time og derefter pr. påbegyndt kvarter.

Skriftlige oversættelser

Prisen for skriftlige oversættelser afhænger af opgavens længde og sværhedsgrad. Vi vurderer hver enkelt opgaves omfang og giver herefter et tilbud på den samlede opgave.

For at kunne afgive et uforpligtende tilbud til en konkurrencedygtig pris er det bedst, hvis vi først får mulighed for at gennemse teksten med henblik på at vurdere sværhedsgrad og omfang inden afgivelse af et uforpligtende tilbud.

Mentor-Tolk

Prisen aftales på baggrund af timeforbrug, forløb og evt. ugentlig rapportering af forløb af hver enkelt borger.