Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/a2dtolkeservice.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483
Ring nu: 70 66 66 20 info@a2dtolkeservice.dk

Handelsbetingelser:

Medmindre andet fremgår af den enkelte rammeaftale/kontrakt gælder nedenstående regler og procedurer.

§1. Den normale arbejdstid for fremmødetolkning er alle hverdage i tidsrummet kl.08:00 – 17:00. Tolkning der udføres udenfor dette tidsrum, herunder akut bestilinger,  søn- og helligdage beregnes der 100% tillæg.

§2. Kontrakt eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder timepriser, er angivet eks. moms.

§3. Ved skriftelige oversættelser faktureres kunden pr. linje svarende til ca. 60 anslag og minimum 30 linjer. Prisen for skriftelige oversættelser fastsættes af A2D Tolkeservice Aps.

§4. Transportomkostninger (Transporttid og afstand) beregnes altid fra tolkens hjemme adresse, med mindre tolken er på en tolkeopgave og befinder sig et andet sted, beregnes det derfra. Kørselsgodtgørelse svarer til statens takster på området og tiden der tilgår til eller fra opgaven og retur, fastsættes af A2D Tolkeservice. Akut bestillinger der bestilles indenfor 24 timer, kan der komme ekstra akut tillæg på.

§5. A2D Tolkeservice Aps fremsender faktura på baggrund af afregnings-/tolkebilag (rekvisition), medmindre andet er aftalt. Ved fremmødetolkning, telefontolkning tolkning eller videotolkning faktureres der pr. påbegyndt time og efterfølgende halv time, med mindre andet er aftalt i en rammeaftale eller kontrakt.

§6. A2D Tokeservice Aps er hverken direkte eller indirekte erstatningsansvarlig for skader eller omkostninger som følge af fejl, herunder opgaver ved personligt fremmøde, telefonisk assistance eller ved skriftlige oversættelser. Dette uanset om ydelsen er leveret direkte eller indirekte af A2D Tolkeservice. A2D Tolkeservice Aps er således ikke ansvarlig for skader eller tab som kunden måtte lide, medmindre fejlen er fremkommet med fortsæt. Her kan A2D Tolkeservice Aps maksimalt gøres erstatningsansvarlig for det fakturerede beløb.

§7. A2D Tolkeservice og dets medarbejdere og freelancere har tavshedspligt om ethvert kundeforhold og underlagt straffelovens §152 omhandlende tavshedspligt.