Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/a2dtolkeservice.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483
Ring nu: 70 66 66 20 info@a2dtolkeservice.dk

Fremmødetolkning

Fremmødetolkning — også kaldet konsekutiv tolkning — er den mest anvendte tolkeform i det kommunale regi og bruges for eksempel ved samtaler, under møder, præsentationer, undervisning, uddannelseskurser m.v.

Ved denne form for tolkning er der tale om, at tolken møder op på stedet, hvor den planlagte tolkning skal nde sted. Tolken præsenterer sig, og sikrer sig indledende, at der er sproglig forståelse samt bekræfter sin tavshedspligt. Herefter gennemføres tolkningen.

I fremmødetolkning optræder tolken som mellemled mellem de personer, der skal føre en samtale. Tolken lytter til de pågældendes udsagn og gengiver dem derefter, normalt med støtte i notater, som er taget undervejs Hver af de talende holder en pause efter hver anden eller tredje sætning, så tolken får mulighed for at oversætte, hvad der er blevet sagt.

Følgende fordele er ofte fremhævet ved denne form for tolkning:

  • Det er en ideel tolkeform ved komplicerede drøftelser, møder og forhandlinger Med konsekutiv tolkning får deltagerne mulighed for at re ektere over samtalen, mens den foregår
  • Det fungerer godt i forhold til små grupper, når der kun skal tolkes til/fra ét sprog
  • Der skal ikke bruges udstyr eller teknisk personale.